Start Uppåt Din åsikt

Historia
Om oss Historia Recept frågor och svar

 

 

 

 

 

 

 

Man förmodar att sparrisen härstammar från  stränderna och flodbäddarna  i Främre Asien och därifrån brett ut sig till Europa och Nordafrika. Redan för  400 år sedan var sparris känd i Kina där farao Echnaton och hans maka Nofretete utnämnde den till "guda-mål".

Även de gamla romarna tyckte särskild mycket om sparris. En av dem var Cato som redan ca. år 150 före Kristus beskrev sparrisodling i sin bok " De agricultura ". Han tog upp frågor om förädling av plantor, ogräsbekämpning, skördetid och gödsling. Detta visar det stora intresset för sparris  redan på den tiden.

På väggmålningar  i Pompeji har hittats bilder på sparris som tyder på att man har uppskattat den som läckerhet och delikatess.

Grekerna uppskattade sparris inte bara som grönsak utan även som naturläkemedel. Hippokrates ( ca. 460 - 370 före Kristus) betonade den stoppande egenskapen av sparrisens rötter likaväl som den urindrivande. 

På 1100 - talet beskriver de bysantinska  läkarna sparris som naturläkemedel och använder dess urindrivande egenskap som behandling vid höftsmärtor. Men under årens lopp har man uppskattat den mer och mer som kulinarisk grönsak.

I Europa, särskilt i Tyskland och Holland, finns det numera en utpräglad sparriskultur som satsar på försäljning av färskvara.

Situationen i Sverige är annorlunda, sparrisodlingar finns i begränsad antal, och då främst i södra Sverige och på Gotland. Man räknar med ca. 35 - 40 hektar kommersiell sparrisodling i Sverige, jämfört t.ex. med arealen i Tyskland som är ca.17000 ha.

 

 

 

 

 

Start ] Uppåt ]

Skicka e-post till bernhard.reckermann@swipnet.se med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Copyright © 2005 VätternSparris
Senast ändrad: 12 November 2005