FAQ

1Vad är sparris?
Sparris är en flerårig planta. Endast det ca 35 cm djuptgående rotsystemet övervintrar. Varje vår skjuter plantan nya skott och dessa skördas som sparris. Biologiskt sett är alltså sparris ett stjälkskott utav själva sparrisplantan. Efter skörden bildar kvarvarande skott sparrisblasten.
2Hur länge varar sparrissäsongen?
Sparrissäsongen börjar, beroende på väderlek, i slutet utav april och håller traditionsenligt på fram till den 24 juni. Skörden avslutas för att sparrisen ska ha tillräcklig regenerationstid för att bilda skott till nästa år.
3Varför är bra sparris så dyr egentligen?
Huvudorsaken till att sparris har ett relativt högt pris beror på den arbetsintensiva etableringen och skötseln. Mycket utav arbetet, främst skörden, görs fortfarande för hand. Därtill krävs det mycket tålamod eftersom sparris inte uppnår sin fulla avkastning förrän tre år efter planteringen. Så den som vill njuta av närproducerad, färsk sparris får, inte för intet, kanske betala lite extra. Dessutom varierar priset från år till år och inom säsongen.
4Vilken sorts sparris kostar mer – vit eller grön?
Beroende på att den gröna sparrisens etablering och skötsel är lite mindre arbetskrävande än den vita sparrisens kan den förstnämnda ofta erbjudas till ett lägre pris.
5Hur känner jag igen riktigt färsk sparris?
Färsk sparris känns igen på att spetsen är tätt sluten och en, på alla stjälkar, likformig diameter. Själva änden på sparrisen ska inte vara uttorkad, det får man vara lite försiktig med eftersom många säljare skär av sparrisen ytterligare en gång för att den ska se färskare ut. Färsk sparris känns också igen på stjälkens fasthet. Vissa människor slår ihop två stänger sparris och hörs då en ljus klingande ton så är sparrisen färsk.
6Vad har jag gjort för fel om sparrisen smakar bittert?
Som konsument har ni antagligen inte gjort något som helst fel. Ordenligt odlad sparris ska nämligen inte smaka bittert. Genom att tillföra lite socker i kokvattnet sägs det att sparrisen ska förlora den bitterhet den har. Men riktigt bittert smakande sparris kan nog knappast ”neutraliseras” på detta sätt. Sparrisen blir bitter om den vid skörden skärs av för nära jordstammen. Eftersom denna varje år växer lite i riktning mot jordytan måste man för varje år höja sparrisvallarna lite. Har sparrisodlaren valt ett för kort radavstånd så att en höjning av vallarna är omöjlig blir sparrisen i de äldre bestånden ofta avskuren för nära jordstammen. För att undvika att denna sparris blir bitter måste man tyvärr skära av en bra bit av stjälken.
7Kan jag äta sparrisen rå?
Trots att de flesta människor föredrar att äta sin sparris kokad är det självklart också möjligt att äta den rå. Visserligen får man avstå från den typiska sparrissmaken eftersom syran som ger sparrisen dess smak, asparaginsyran, inte frisätts förrän sparrisen kokas.
8Måste jag skala sparrisen?
Vitsparrisen borde skalas. Använd en vanlig potatisskalare om ni inte har en speciell sparrisskalare. Skala ifrån ”huvudet” och ner mot änden. Grönsparris däremot behöver inte skalas och om man väljer att göra det ändå bör den skalas sparsamt åt samma håll som vitsparrisen.
9Hur länge ska sparrisen koka?
Färsk vitsparris kokas, beroende på storleken, mellan 15 och 20 minuter. Sparrisen kokas med lite salt, socker och smör. Inga starka kryddor bör användas eftersom dessa förstör den typiska sparrissmaken. Om man vill ha sparrisen riktigt snövit kan man hälla i lite citronsaft i vattnet men även det bör man vara sparsam med eftersom citronsaften liksom kryddorna kan förstöra sparrissmaken. För att kontrollera att sparrisen är färdigkokad tar man en vass kökskniv eller en gaffel och sticker in den i en av ändarna som ska vara mjuk men ändå ha ett visst motstånd. Grönsparris behöver bara koka i 10 till 15 minuter.
10Kan jag värma upp sparrisen igen efter det att jag redan har kokat den en gång?
Eftersom sparris tillhör dom nitratfattiga grönsakerna kan den utan problem värmas upp igen.
1Hur kan man förvara sparris?
Sparris ska täckas över och förvaras rent och svalt. Nerkyld och inpackad i en fuktig duk kan färsk sparris klara sig relativt bra i 2-3 dygn. Grönsparris klarar sig bäst om den förvaras stående, i vatten.
2Hur kan sparrisen frysas in?
Skala och skölj sparrisen. Skär av träiga ändar. Vitsparrisen ska inte kokas innan den fryses in utan bara skalas. Fryst kan sparrisen klara sig i upp till 8 månader. När den sedan ska användas ska den inte tinas upp först utan läggas djupfryst direkt ner i kokande vatten.
3Hur många kalorier har sparris?
Sparris består till 93% av vatten och har därför bara 20 kalorier(85 joule) per 100 gram. Dessutom är sparris mycket hälsosam eftersom den innehåller både kalium, fosfor, kalcium och vitaminerna A, B1, B2, C och E.
4Innehåller sparris socker?
Vitsparris innehåller sammanlagt 2 gram kolhydrater per 100 gram. Däri ingår också sockret. Sparris är alltså tämligen sockerfattig.
5Vad är skillnaden mellan vitsparris och grönsparris?
Skillnaden är att grönsparrisen växer ovan jord. Den åtnjuter solen strålar och blir till sist grön (klorofyll). P.g.a klorofyllet innehåller grönsparrisen mer vitamin C och karotin. Grönsparrisen har också en lite annorlunda smak jämfört med vitsparrisen.
6När började man kultivera sparris?
Redan för 2500 år sedan kände grekerna till sparris. Dom använde den däremot främst som läkemedel. Sparris sades kunna bota tandvärk och lindra vid getingstick. Som grönsak blev den antagligen odlad först av dom mer lantbruksintresserade romarna många år senare.
7Under vilken tid på året planteras sparrisen?
Sparrisen planteras från mitten av mars till mitten av april. Om man planterar senare hinner eventuellt inte sparrisen att växa till sig ordentligt och om det blir en för tidig plantering måste man alltid räkna med nattfrost.
8Var växer sparris?
Sparris växer på lätta, sandiga jordar som släpper igenom mycket vatten och som värms upp fort på våren.
9Kan jag odla sparris efter sparris?
Sparris bör inte odlas på marker där det precis har odlats sparris. Fortfarande efter 10- 15 år kan man räkna med minskad avkastning och försämrad kvalitet. Orsaken till detta tros vara sporer som dröjer sig kvar i marken.