Vår odling

Bra att veta

Etablering

Sparris planteras bäst tidigt på våren. Åkermarken förbereds redan hösten innan i form av djup luckring och kraftig gödsling med naturgödsel. Att en omsorgsfull etablering är alltid lönsam med tanke på att en anläggning fungera i ca tio år. Vit sparris odlas med en radavstånd mellan 180 cm till 200 cm. Avståndet inom raden varierar mellan 25cm och 35cm beroende på sorten. Optimal planteringsdjup ligger runt 20 cm. Plantmaterial: Vanligtvis köper man ettåriga ungplantor med bra tillväxtpunkt och helst oskadda rötter. På marknaden finns A- och B-plantor. Det är vikten av plantan som bestämmer kvalitetsklassen. Det går bra att sätta mindre plantor men då blir skördestarten ett år senare. Efter planteringen täcks sparrisen med ca 10cm jord. Under sommaren fortsätter man täckningen med ytterligare en till två lager jord så att marken är slätt till hösten. På så vis håller man ogräs borta. En kraftig bestånd tål en liten skörd redan andra året efter planteringen.

Skötsel

Skörd

Vit sparris skördas för hand. Varje skott friläggs och skärs av med en speciell kniv på ca 30 cm djup. I regel börjar skörden under första veckan i maj när marktemperaturen överstiger 12 grader. Då skördar man alla nya skott i 6 till 8 veckor. Senast till midsommar avslutas skörden. Resten av sommaren växer sparrisen upp till två meter hög för att samla energi inför nästa års skördesäsong.

Beredning

Även efter skörden fortsätter handarbetet

Direkt efter skörden kortas sparrisen till 22 centimeters längd. Efter tvättningen med borste sorteras sparrisen efter kundens önskemål eller enligt EU-normer i separata lådor.

Vit sparris klart för försäjlning

Svenskproducerad vit sparris kan levereras dagsfärskt. Inga långa och tidskrävande transporter och omlastningar tär på kvalitén.